Historian om oss

Blentarps Däck & Mek slog upp portarna för första gången den 3 mars 2003.

Efter att byns smedja hade lagt ner övertogs lokalerna och renoverades.

En mekanikerplats inrättades och en liten butik i anslutning till bensinpumparna
öppnades där man kunde köpa diverse saker till bilen m.m.

Efter 2,5 års verksamhet i dessa lokaler hade verksamheten vuxit
och 2006 flyttade vi in i helt nybyggda lokaler ute på industriområdet i Blentarp.

Två stycken mekanikerplatser och en ljus och trevlig kundmottagning inrättades
för att möta kundernas ökande efterfrågan på fordonsreparationer.

Efterhand har olika ombyggnader gjorts
och 2012 fanns det fyra mekanikerplatser
och en separat däckverkstad med utrymme för däckhotell.